Odśnieżanie Koszalin

odśnieżanie ciągów komunikacyjnych samochodowych
odśnieżanie parkingów
usuwanie śniegu z placów
Posypywanie dróg piachem i solą

D.A.J. TRANS Dariusz Jabłoński

ul. BOWiD 9 m
75-209 Koszalin
NIP 673-137-94-48
biuro@dajtrans.pl
600 238 122
666-898-585